Jagachya Pathivar Marathi Film Details

Jagachya Pathivar
Director:  Raja Paranjpe
Music: Sudhir Phadke
Songs And script wittier: G.D. Madulkar
Casting:
             Raja Paranjpe
             Seema Dhumal

              G.D. Madulkar

              Mai Bhide

            
 

 

 

 

 
Track List:
  1. Bai Mi Vikat Ghetala Shyam
  2. Jag He Bandishala
  3. Thakale Re Nandlala
  4. Tula Pahate Re Tula Pahate

0 comments: